Login Form


Hogyan lehet a MÉASZ tagja?

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szövetségek szövetsége. melynek tagja lehet minden bel- és külföldön bejegyzett szakmai szövetség, magyar vagy külföldi illetőségű jogi személy, illetve természetes személy.

 

A tagsági viszony formái:

  • rendes tag
  • pártoló tag
  • tiszteletbeli tag

A MÉASZ - az építőanyagok sokrétűsége következtében - szakmailag inhomogén területet fog össze. Ezt a kört jelentősen kibővítette az Európai Unió meghatározása, amely beiktatta építőanyag helyett az "építési célú termékek" fogalmát. Mindez indokolttá tette a szakmai egyesületek, szövetségének megalakítását, mivel az érdekvédelem, piacvédelem, minőségvédelem, stb. csak szakmai körben biztosítható.


Rendes tag lehet minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, az építőanyag-ipar egy területét képviselő szervezet (szövetség), aki (amely) kötelezi magát arra, hogy a tevékenységét a Szövetség Alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, továbbá akit a Szövetség a tagok sorába felvett.

 

Tagszövetségeink
 Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség  Magyar Épületgépészek Szövetsége
Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség Minőségi Magyar Ablakgyártók Egyesülete
Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete