Login Form


Hogyan lehet a MÉASZ tagja?

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szövetségek szövetsége. melynek tagja lehet minden bel- és külföldön bejegyzett szakmai szövetség, magyar vagy külföldi illetőségű jogi személy, illetve természetes személy.

 

A tagsági viszony formái:

  • rendes tag
  • pártoló tag
  • tiszteletbeli tag

A MÉASZ célja, hogy társszervezetein keresztül az egész magyar építőanyag- és építési termék gyártó ipart képviselje. A MÉASZ az iparág részterületeit felölelő szakmai egyesületek, szövetségek szövetsége.  Tagjai önálló szakmai egyesületek, szövetségek, továbbá pártoló tagként építőanyag és építési termék gyártó vállalatok, non-profit szervezetek, vagy természetes személyek. A MÉASZ legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.  A MÉASZ-t az elnök vezeti. A munkacsoportok a Közgyűlés vagy az elnökség döntései szerint, a tagi igények és az aktuális szabályozási ügyek szerint kerülnek kialakításra vagy módosításra.

  

Tisztség Név
Elnök Szarka László
Örökös Tiszteletbeli Elnök Dr. Szabó Miklós
Alelnökök - Elnökség

Biró Gábor
Czili Aladár
Felegyi Mihály
Kamrás Gábor

Kocsis Lajos