Hogyan lehet a MÉASZ tagja?

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szövetségek szövetsége. melynek tagja lehet minden bel- és külföldön bejegyzett szakmai szövetség, magyar vagy külföldi illetőségű jogi személy, illetve természetes személy.

 

A tagsági viszony formái:

  • rendes tag
  • pártoló tag
  • tiszteletbeli tag

Pártoló tag: Magyarországon vagy külföldön bejegyzett jogi személy, illetve magyar vagy más állapolgárságú természetes személy, aki a Szövetség céljainak eléréséhez anyagi és más segítséget nyújt.

A MÉASZ hatályos Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a társadalmi szervezetnek minősülő, egyesületi formában működő tagszövetségeken kívül egyéb jogi személyiségű társaságok is, azaz cégek, vállalkozások szakmai nézőpontjuk megjelenítésével vegyenek részt a MÉASZ munkájában.

Milyen előnyei vannak a pártolói tagságnak?

1. Iparági informáltság: a pártoló tagok valamennyi, a MÉASZ rendes tagjainak is rendelkezésére álló dokumentumot megkapnak, beleértve

  • a rendszeres iparági sajtófigyelést,
  • közlönyfigyelést,
  • az összes iparági, felügyeleti szervektől érkező tájékoztatást és munkaanyagot,
  • az aktuális szabályozást módosító munkaanyag-tervezeteket,
  • jövőbeli, leendő szabályozások munkaanyagait.

2. A hazai szabályozás befolyásolása:

  • A pártoló tagoknak lehetőségük van véleményezni a MÉASZ operatív vezetése által megküldött előzetes és formális (a társadalmi egyeztetési szakaszban lévő) szabályozási munkaanyagokat.
  • A többi taggal együtt részvétel a kormányzati és szakmai vélemény- és attítűd felmérésekben.

3. Részvétel a MÉASZ munkacsoportjaiban; az iparág versenyképességét erősítő szabályozási intézkedési és / vagy javaslatcsomagjainak kidolgozásában.

4. Nézőpontok bemutatása és befogadása: részvétel a MÉASZ szakmai rendezvényein, hallgatóként és előadóként egyaránt.

5. Láthatóság erősítése: megjelenés a MÉASZ külső és belső kommunikációs tevékenységében, összhangban az éves munkatervben és / vagy a Közgyűlés által megállapított irányokkal.

6. Aktív kapcsolatok kiépítése a társ-szakmai szervezetekkel és a szabályozókkal.

7.  Vélemények kifejtése a MÉASZ Közgyűlésein, tanácskozási joggal.

A pártoló tagdíj mértéke a Szövetség elnöksége és a pártoló tag megállapodásának függvénye és a belépéstől számított 1 éves időtartamra vonatkozik.

 

Pártoló tagjaink
Austrotherm Kft Baumit Kft.
Creaton Hungary Kft. Dörken Kft.
ÉMI Kht. Ferrand Kft.
Rockwool Hungary Kft. Saint-Gobain Hungary Kft.
TÜV Rheinland InterCert Kft. VELUX Magyarország Kft.
Xella Magyarország Kft. Zalakerámia Zrt.